Gaivinimo mokymas

PEDIATRIJA. VAIKŲ INTENSYVIOJI TERAPIJA.

VAIKO GAIVINIMO REANIMACIJOS IR INTENSYVIOS TERAPIJOS GYDYTOJŲ DRAUGIJA.

PRADINIS IR SPECIALUSIS VAIKO GAIVINIMAS.

VAIKO GAIVINIMO REKOMENDACIJOS RUSŲ KALBA.